Новини от вас: Разсъблякоха се в ноемврийската жега

Слънцето пекна след сутрешните мъгли и на хората явно им стана жега, та се разсъблякоха насред…