За помощите в 1 и 8 клас се кандидатства на място и по електронен път

Семейства със записани деца в първи и осми клас в държавно или общинско училище могат да…