Хора с двойно гражданство вече ще могат да бъдат депутати

Хора с двойно гражданство вече ще могат да бъдат депутати и да са част от българското…