Проект на Община Мъглиж помага на възрастни и инвалиди с невъзможност за обслужване

На 30.11.2022 г., Кметът на Община Мъглиж д-р Душо Гавазов подписа Административен договор за отпускане на…