Ето къде гласуват избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването от община Павел баня

В изпълнение на разпоредбата на чл.10 от ИК в РИК Стара Загора постъпи Заповед № РД-10-86/05.03.2021г. …