85-годишният Стоян Кушлев винаги излиза от дома си въоръжен

Побой над роднина и едно изпратено послание? Какво е да отнемаш незаконно придобито имущество в България?…