ВиК авария в Елхово

16:00 – 22:00   с. Елхово – с нарушено водоподаване, поради авария на тласкател;

ВиК авария в Габарево

13:00 – 16:00  с. Габарево – без вода, поради авария на ул. Арда;

ВиК авария в с.Бузовград

14:30 – 18:00   с. Бузовград – без вода южната част (над канала), поради авария Ø 100 ЕТ;

ВиК авария в Дунавци

13:00 – 16:00 с. Дунавци – без вода, поради отстраняване на авария;

ВиК авария в Енина

11:00 – 14:00 с. Енина – поради отстраняване на авария (ул. Ив. Жилков) – без вода…

ВиК авария в Мъглиж

15:30 – 18:00  гр. Мъглиж – поради авария – без вода централната част;

ВиК авария в Копринка

11:00 – 15:00  с. Копринка – поради отстраняване на авария – без вода част от населеното място;

ВиК авария в с.Ягода

15:00 – 19:00  с. Ягода – поради авария на довеждащ водопровод – без вода част от населеното…

ВиК авария в Кънчево

10:00 – 12:00  с. Кънчево – поради авария – без вода  ½  част от селото;

ВиК авария в Мъглиж

10:00  – 15:00  гр. Мъглиж – поради авария на ул. Гео Милев – без вода част от…