Д-р Колев, Бюлетина №1: Ще пазя доброто, мога и ще създам по-добро! Възможно е!

Независимият кандидат за кмет на Община Казанлък създава форум за идеи „Мечтите се случват в Казанлък“,…