Пилотно заседание по Бюджет 2021 и Ковид кризата на икономическия съвет на БСП

На своето първо заседание днес Съветът по икономика към НС на БСП обсъди Бюджета за 2021…