Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет за 2024 г. на Община Гурково

ПОКАНА за публично обсъждане  на проекта за бюджет на Община Гурково за 2024 г.   На 25.01.2024…