Без такса за детските градини в Чирпан

В Чирпан отпада таксата за детските заведения. 18-те лева за дете, които родителите плащаха месечно, от февруари…