Без вода

До13:00      с.Елхово – спиране на водата в източната част на селото поради авария;        До 14:00      с.Розово…

Без вода днес

До 13:00      с. Тъжа – частично без вода, поради отстраняване на авария;               До 11:00      гр. Мъглиж…

Места без вода, ремонти на ВиК

09:00/17:00 с. Турия – частично без вода, поради подмяна на водопровод; 10:00/12:00 с. Едрево – поради…

Без вода в част от Казанлък и Шейново

31.03.2023г. (Петък) 09:30/14:00 с. Шейново – частично без вода, поради отстраняване на авария; 10:00/14:00 гр. Казанлък…

Аварии на 21 март

09:00/13:00      с. Ягода – без вода северната част, поради авария на ул.“8 март“; 09:30/14:00      гр. Мъглиж…

Аварии на 20 март

08:00/12:00 Язовирно селище Паничерево – без вода, поради ЕЛ. авария; 08:00/12:00      Язовирно селище Паничерево – без…

Без вода в Овощник и Павел баня

13.03.2023г. (Понеделник) 09:00/17:00 с. Овощник и с. Черганово без вода, поради авария на довеждащ водопровод; 09:00/17:00…

Без вода на 10 март

10.03.2023г. (Петък) 08:00/09:00 гр. Николаево – без вода западния край, поради подмяна на спирателен кран; 09:30/11:00…

Без вода около ВиК

11:30/15:00 гр. Казанлък – поради присъединяване на нов абонат – без вода района около ВиК (западно…

Без вода в понеделник. Обновена

09:00/14:00      с. Г. Черковище – без вода, поради авария на ул. Хр. Ботев; 10:00/15:00      с. Шейново…