Безплатни прегледи за жените в община Мъглиж

На 26 септември, понеделник, от 16:00 до 18:00 часа „ДКЦ Районна поликлиника“ Казанлък ще извърши безплатни…

Безплатни гинекологични прегледи в Павел баня 

На 16.09.2022 г. (петък) в централната част на гр. Павел баня ще бъде позициониран мобилен гинекологичен…

Безплатни гинекологични прегледи за хора със затруднен достъп до лечебни заведения провеждат в района

Диагностично-консултативен център (ДКЦ) „Районна поликлиника“ в Казанлък осъществява кампания за извършване на профилактични акушеро-гинекологични прегледи на…

Безплатни гинекологични прегледи за здравно неосигурени жени в Мъглиж, Ветрен и Дъбово

Във връзка с изпълнение на Проект „Интегрирани мерки за преодоляване на социалната изолация на маргинализирани общности…