Фондация „Чудомир“ няма акт за собственост за къщата и двора на хумориста в Казанлък

Основните дълготрайни активи на казанлъшката фондация „Чудомир“ не са актуализирани като стойности от създаването на неправителствената…