Свободни работни места ДБТ Стара Загора

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА

04.02.2020 година

ВИЕ  СЕГА  ИМАТЕ  НУЖДА  ОТ  НАС

 1. РАБОТНИ  МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • 6 медицински сестри
 • 1 специалист, маркетинг и реклама
 • 2 лекар
 • 1 рехабилитатор
 • 1 психолог
 • 1 технолог
 • РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 началник склад, производство
 • 1 снабдител, доставчик
 • 1 трудотерапевт
 • 1 отговорник, ателие
 • 1 охранител
 • 4 готвачи
 • 1 помощник – готвач
 • 2 касиер
 • 1 водопроводчик
 • РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ
 • 3 общ работник, строителство
 • 4 общ работник
 • 2 носач-товарач
 • 3 машинни оператори, изпридане на конци и прежди
 • 1 водач, електрокар
 • 15 готвач, заведение за бързо хранене
 • 2 салонен управител
 • 2 шивач
 • 1 камериер/ка
 • 1 сервитьор
 • 1 барман
 • 1 работник, кухня
 • 1 рецепционист/ка
 • 6 санитари
 • 1 сервизен техник(автосервиз)

                           РАБОТНИТЕ  МЕСТА СА АКТУАЛНИ КЪМ

14.00  ЧАСА НА  04.02.2020 ГОДИНА

Информация за работни места ще получите в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Стара Загора при трудовия си посредник – ет.1, „лице в лице”  или ет.2  стаи 101, 102 и 103.
От  3-ти февруари Агенцията по заетостта отново анкетира работодателите за професиите и уменията, които трябва да притежава търсената от тях работна сила в краткосрочен и средносрочен план. Проучването на потребностите на работодателите стартира през 2018 г. и се провежда два пъти в годината.
За пети пореден път Агенцията по заетостта съвместно с Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие ще събере информация от какви специалисти и работници ще има нужда бизнесът през следващите 12 месеца и след по-дълъг период – от 3 до 5 години.
Проучването се провежда на база статистическа извадка от 4000 различни по големина работодатели, представители на всички сектори на икономиката в 28-те области в страната. Те са поканени да попълнят on-line анкетен формуляр и да посочат какви умения, компетентности и професии трябва да притежават кандидатите за работа и персоналът в техните предприятия.
Анкетираните работодатели имат възможност да посочат вид и обхват на търсените от тях кадри с професии от конкретни области на висшето образование от Списъка на професиите за професионално образование и обучение /СППОО/, а също и за позиции, неизискващи квалификация. Чрез анкетния формуляр ще се проучи и кои са най-важните ключови компетентности и умения на 21-ви век, които работната сила трябва да притежава. Както и при предишните проучвания обобщените резултати за потребностите от кадри през следващите 12 месеца отново ще послужат за планиране на мерки и действия за подготовка на необходимата работна сила чрез организиране на подходящи обучения за придобиване на заявените професии, ключови и личностни умения.
Посочените от работодателите очаквания за вид и обхват на търсени след 3 до 5 години професии ще подпомогнат определянето на приоритетите на областно и национално ниво в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта, включително при проектиране план-приема в средните и висши училища.
Агенцията по заетостта разчита отново на активното участие на работодателите от статистическата извадка, които ще бъдат поканени за участие в проучването.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram