Кметът Иса Бесоолу представи бюджета на общината за 2021 г. пред обществеността на Павел баня

Бюджетът на община Павел баня за 2021 г. е стабилен, без дефицити и „кухи” приходи, заяви кметът Иса Бесоолу след проведеното днес обществено обсъждане на проекта за бюджет.

Градоначалникът дори разчита на това, че до края на настоящата година ще има възможността да представи на Общинския съвет още предложения за увеличение на средствата в общинската хазна.

В новия бюджет 2021 г. Иса Бесоолу е защитил финансово всички възможни дейности, които общината предоставя – образование, детски ясли и градини, социални услуги, сметосъбиране, улично осветление и административни услуги. „Разчитам обаче на гражданите на община Павел баня да не пренебрегнат това, че техните данъци съставляват не малка част от бюджета на общината, с които финансираме уличното осветление, сметосъбирането, инфраструктурата. Тук е мястото да отбележа, че през изминалата година имаме изключително висок ръст на данъчната събираемост, за което благодаря на всички павелбанци”, допълни кметът.

Той отбеляза още, че е разчитал на гражданите на общината и при изготвянето на строителната програма. Бюджетът, с който община Павел баня ще може да разполага през 2021 г., е в размер на 15 713 336 лв. От тях почти половината средства – 7 211 566 лв. – са насочени в сферата на образованието, като в тази област е най-голям и преходният остатък от 2020 г. – 1 358 847 лв.

В проекта за бюджет за настоящата година заложените средства за местни дейности са в размер на 4 641 759 лв., като данъчните приходите са 863 000 лв., а неданъчните – 1 513 250 лв. За зимно поддържане и снегопочистване, целева субсидия за капиталови разходи и обща изравнителна субсидия се предвиждат малко над 1,8 млн.лв.

Предстои разглеждане на бюджета на община Павел баня на заседание на Общинския съвет.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram