Съобщение за собствениците на пчелни семейства

В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Мъглиж Ви


УВЕДОМЯВА:

     1. Ще се проведе третиране срещу Агрилус с препарат ДЕКА ЕК, при доза 40 мл/дка, карантинен срок 7 дни.

     2. На 29, 30 април 2020 г. и 1, 2, 3 май 2020 г., в периода 08:00 ч. – 18:00 ч., на третиране ще подлежат терени в местността Мутафчийска чешма – 210 дка.


Собствениците на пчелни семейства и домашни животни да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства и домашните животни от отравяния!

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram