Служба „ГРАО“ в Община Мъглиж с работен ден и в събота, 3 юли

Служба „Грао“ в Община Мъглиж ще работи и на 03.07.2021 Г. (събота) от 8:30 до 17:30ч. с граждани, във връзка с приема на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс).
На територията на община Мъглиж има образувана подвижна избирателна секция. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление до 26.06.2021 г., може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това до 5.07.2021 г. (включително) в Общинска администрация или в кметствата по населени места и при кметските наместници.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram