Работата с децата със специални потребности в Oбщина Мъглиж не спира

След удължаване на извънредното положение вратите на детските градини в община Мъглиж остават затворени, но специалистите, осигуряващи допълнителната подкрепа на децата със специални потребности, не спират работа. Предвид факта, че не може да се провежда онлайн терапевтиране, д-р Душо Гавазов – зам. кмет на Община Мъглиж, Ваня Желязкова – експерт „Образование“ и логопед Светлана Берова – консултант по обща и допълнителна подкрепа към Общината, обединени от общата кауза да се работи в името на децата, решиха, че трябва да продължи разпространението на образователни материали по домовете, както и телефонните разговори с родители за даване на индивидуални насоки как да стимулират децата, за да работят с тях в домашни условия.

Всяко дете, нуждаещо се от допълнителна подкрепа, което няма ел. устройство ще получи разработен индивидуален терапевтичен пакет, изцяло съобразен с нуждите и индивидуалния план на детето – определен брой принтирани и ламинирани страници с логопедични занимания – развитие на речта, фина моторика, дихателни упражнения, развитие на памет, внимание, концентрация и други.

Текат постоянни консултации с терапевтите, ангажирани от Община Мъглиж и това е най-работещия вариант на този етап. Специалистите благодарят на родителите, които снимат и изпращат работните листи. След като приключи извънредното положение ще имаме готова добра практика с която ще се гордеем!

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram