Подаване на документи за актуализиране на здравноосигурителния статус

Необходимите документи за актуализиране на здравноосигурителния Ви статус, може да предоставите в Центъра за административно обслужване, на адрес: гр. Мъглиж, пл. Трети март № 32 или в кметството на съответното населено място на територията на община Мъглиж, всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа.

1. Документите Ви ще бъдат сканирани и изпратени по електронен път до офиса на НАП Стара Загора. След входиране и обработка на документите, служител на НАП ще върне информация за резултата от обработката им на ел. поща на Общинска администрация или на посочен от Вас електронен адрес.

2. Общинските служители не оказват съдействие, даване на разяснения, предоставяне на допълнителна информация за попълване на документи, анализ на документите или размер на задължения за здравноосигурителни вноски.

3. В случай на необходимост от гореизложената информация, същата може да бъде получена от служители на НАП, чрез обаждане в офиса или на телефона за информация на НАП 07000 18 700, на цената на един градски разговор за стационарни телефони и по стандартна тарифа на оператора при обаждане от мобилен телефон.


ОФИС НА НАП – СТАРА ЗАГОРА , За информация: 042/ 692 302,
За въпроси по данъчно – осигурително законодателство: 042/ 692 639
За въпроси по здравно осигуряване: 042/ 692 628

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram