Община Мъглиж с 4 одобрени проекта от ПУДООС

Четири проектни предложения от Община Мъглиж са одобрени и класирани в рамките на националната кампания „Чиста околна среда – 2021“, на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

Конкурсът се организира от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ. В кампанията общини и кметства могат да кандидатстват за финансиране на проекти до 10 000 лв. с ДДС, a училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК могат да се състезават за проекти до 5 000 лв. с ДДС.

От одобрените проекти един е на кметство Тулово, три са на училища. До 10 хил. лв. ще получи проектът: „Благоустрояване на прилежащия терен към паметника на загиналите за родината в центъра на с. Тулово (9940,25 лв.). Реализацията му предвижда да се подобри състоянието на пространството чрез изграждане на нова настилка, бетонови плочи и бордюри; затревяване и засаждане на растителност; изграждане на парково осветление и автоматизирана поливна система, създаваща възможност за целогодишно поддържане на вида и състоянието на зелените площ; доставка и монтаж на дървени пейки и кошчета за отпадъци.

С до 5 хил. лв. ще бъдат финансирани НУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Зимница с проект: „Учим се днес, за да успеем утре“ (4 827,20 лв.), ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Ветрен с проект „Обичам природата и аз участвам“ (5 000 лв.) и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Дъбово с проект „Нашият зелен дом“ (4301,60 лв.).

С реализирането на проектите в училищата ще бъдат създадени зелени занимални на открито, пространства за игри на децата и възпитанието им в любов към природата. Ще се развият познавателните и творчески способности на учениците в природна среда.Целта на кампанията „Чиста околна среда – 2021г.“ е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда, да повиши екологичната култура и загрижеността към мястото, в което живеем. Дейностите, които се финансират по Националната кампания „Чиста околна среда – 2021 г.” са за реновиране и/или създаване на нови паркови пространства, залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и други. Целта е с това да се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram