Община Мъглиж: Съобщение за собствениците на пчели и пчелни семейства

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Мъглиж Ви

УВЕДОМЯВА:

     1. Ще се проведе третиране срещу нежелана плевелна растителност с хербицид , СЕКАТОР при доза 10 мл/дка и ИМАСПРО 7,5 ЕВ, при доза 100 мл/дка.
    2. На третиране подлежат следните местности: Кантона, Митанов кладенец, Келемите, Куртова могила,Под розите, Дърварски път, Бельовец и Кабаклъка

Собствениците на пчелни семейства и домашни животни да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства и домашните животни от отравяния!

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram