Община Мъглиж: Съобщение за собствениците на пчелни семейства

В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Мъглиж Ви


УВЕДОМЯВА:

   1. Ще се проведе третиране на маслодайна роза срещу мана и ръжда с препарат ОРИУС 25 ЕВ, при доза 80 мл/дка, карантинен срок – не.
   2. От 06.05.2020 г. до 10.05.2020 г., в периода 08:00 ч. – 11:00 ч., на третиране ще подлежат парцели в местността Кантона – 34 дка.

   Собствениците на пчелни семейства и домашни животни да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства и домашните животни от отравяния!

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram