Миглена Филипова, бюлетина №9: Нека Свети Трифон ви дарява със здраве, благополучие и късмет!

Нека Свети Трифон ви дарява със здраве, благополучие и късмет! Пожелавам лозарите да имат спорна и благодатна година!

Не е леко да се отглеждат лозя днес и въпросите на стопаните са много – от сигурността в малките населени места до подкрепата на институциите. И едва тогава може да се говори спокойно за сортове и отглеждане, ми казват те, когато обсъждаме техния труд и проблеми. Ако субсидиите, програмите и подкрепата са дело на държавата, то сигурността е в ръцете на местната власт като инициативност.

Единствено взаимодействието между общинското ръководство, кметовете на населени места и полицията може да подобри превантивната дейност за защита на хората и стопанствата им от набези. Сред приоритетите ми е планиране на видеонаблюдение на възлови места в общината за противодействие на престъпността и подпомагане работата на органите. Въвеждане на нови взаимоотношения: граждани – кмет на кметство – общински съвет – общинска администрация – кмет на община. Това ще доведе до своевременни и правилни решения по всички проблеми в населените места. И когато държавата говори за връщане в селата, трябва да сме преминали през редица обсъждания за тяхното възраждане:

На първо място са нужни съгласувани действия на държавата, общината, бизнеса и всички институции за въвеждане на работещи комплексни мерки във всички сектори срещу демограската катастрофа – изключително сериозен проблем в района, застрашен от обезлюдяване, неравенство и нисък социален статус.

Активна общинска политика в подкрепа на младите хора и семейства, за да раждат и отглеждат децата си тук: финансова помощ на здравно и социално осигурени родители със средно образование при раждане на дете и на майки-студентки, безплатни детски заведения.

Приемане на фонд за стипендии на студенти, които ще продължат да работят на територията на общината, като специалностите ще се определят спрямо спецификата на общинската икономика.

Насърчаване на младежки парламенти, инициативи и предложения на младите хора за тяхното духовно и физическо развитие.

Създаване на фонд за поощряване на млади таланти и млади специалисти.

Обсъждане с младите за въвеждане на програма за финансиране на младежки дейности.

Приемам предложенията ви за ефективни работещи мерки във всички сектори, за да преодолеем кризата.

И на финала ще ви поздравя с един стих, свързан с 14-ти февруари, от Евтим Евтимов:

Погалят ли я влюбени очи,

Тя на небето ще се изкачи –

От гроздовете на звездите здрави

За своя Господ вино да направи.

Честит празник на всички празнуващи!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram