Доставят безплатна храна за социално слабите в община Мъглиж

На 7 април (вторник) за жителите на община Мъглиж ще бъдат доставени помощи от БЧК за 367 човека. Индивидуалните пакети са със средно тегло до 30 кг и съдържат продукти като брашно, олио, ориз, консерви и др.

Община Мъглиж кандидатства в Инициативата за Малки Грантове на Програма РОМАКТ към Съвета на Европа и Европейската Комисия, в помощ на общините да отговорят на пандемията от COVID-19. Това е безвъзмездна грантова помощ, за подпомагане на най-социално уязвимите семейства от ромския етнос чрез хранителни продукти от първа необходимост, дезинфектанти, сапуни и перилни препарати на стойност 10 000 лв.

Поради големия интерес към Инициативата за Малки грантове от страна на общините, ръковоството на РОМАКТ ще вземе решение, кои общини ще бъдат субсидирани, колко и по какъв механизъм.

Със съдействието на кметовете по населени места, кметски наметсници, общински съветници, служители на общинска администрация спешно се събира информация за лица без адресна регистрация и лични документи на територията на общината, за да бъдат включени в списъка за доставка на хранителни продукти от първа необходимост към Министерството на труда и социалната политика.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram