График за дезакаризация и дезинсекция на територията на Община Мъглиж – 25.04.2020 г.

ГРАФИК
за предстоящите дезакаризационни и дезинсекционни мероприятия на територията на Община Мъглиж – 25.04.2020 г. (събота)

с. Тулово – от 09:00 ч. до 10:00 ч.
1. Дезакаризация – парк УПИ ХI – 662, кв. 48 – 4 530 кв.м.; парк – УПИ – 526, кв. 62 – 7 850 кв.м.; Пенсионерски клуб с. Тулово – 500 кв.м.
2. Дезинсекция – участъци от Туловската река и около надлеза на село Тулово – 45 000 кв.м.

с. Ягода – от 10:00 ч. до 11:00 ч.
1. Дезакаризация – парк – кв. 2 – 50 000 кв.м.; зелена площ – кв. 3 – 2 500 кв.м.; зелена площ – кв. 11 – 2 600 кв.м.; Домашен социален патронаж с. Ягода – 1 500 кв.м.; ДГ с. Ягода – 2800 кв.м.
2. Дезинсекция – канавки и отводнителни канали, намиращи се в населеното място и част от парк около Минералната баня – 70 000 кв.м.

с. Шаново – от 11:00 ч. до 12:00ч.
1. Дезакаризация – парк пред кметството УПИ–III, кв. 3 – 4 800 кв.м.; нов парк – 2 000 кв.м.
2. Дезинсекция – канавки и канали, намиращи се в населеното място и части от речното корито – 15 000 кв.м.

с. Юлиево – от 12:00 ч. до 13:00 ч.
1. Дезакаризация – парк около кметството – 500 кв.м.; парк между кв. 53 и кв. 62 – 800 кв.м.; парк кв. 19 – 1 200 кв.м.; нов парк – 1 100 кв. м.; ДГ с. Юлиево – 850 кв.м.
2. Дезинсекция – южния край на селото по поречието на река Тунджа, част от Юлиевската кория, отводнителни канали, минаващи през селото – 25 000 кв.м.

с. Зимница – от 13:00 ч. до 14:00 ч.
1. Дезакаризация – парк УПИ VIII – 339, кв. 19 – 2 749 кв.м.
2. Дезинсекция – южния край на селото по поречието на река Тунджа – 30 000 кв.м.

с. Ветрен – от 14:00 ч. до 14:30 ч.
Дезакаризация – парк в центъра – 480 кв.м.; зелена площ – УПИ XXV, кв. 76 – 1 050 кв.м.; Пенсионерски клуб с. Ветрен – 500 кв.м., ДГ с. Ветрен – 300 кв.м.


с. Дъбово – от 14:30 ч. до 15:00 ч.
Дезакаризация – парк – УПИ I – 332, кв. 17 – 3 070 кв.м.; зелена площ – УПИ II – 333, кв. 16 – 3 800 кв.м.; ДГ с. Дъбово – 6 000 кв.м.


гр. Мъглиж – от 15:00 ч.
1. Дезакаризация -детска площадка – УПИ XIV – 0905, кв. 66 – 530 кв.м.; детска площадка УПИ – I, кв. 42 – 1 829 кв.м.; зелена площ – УПИ – V, кв. 370 – 200 кв.м.; зелена площ – УПИ – XXIV – 372, 503, кв. 380 – 1 300 кв.м.; ДГ гр. Мъглиж – 2 000 кв.м.
2. Дезинсекция – участъци от речното корито на река Мъглижка – 25 000 кв.м.

Биоциди:                                                                    Изпълнител:
Дезакаризация – „САЙРЪС 10 ЕВ”                            „ПЕСТ КОРЕКТ” ЕООД
Дезинсекция – „ДИМИЛИН 15 СК”                             гр. София
                                                                                   тел.: 0879 932 922

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram