Община Казанлък обявява свободни работни места в Общинско предприятие по туризъм „Казанлък Арт“

На основание чл. 11 от Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие за туризъм „Казанлък Арт“, към Община Казанлък обявява конкурс за набиране на кандидати за заемане на следните длъжностите: 

1.      Организатор събития – 1 брой;

2.      Екскурзовод – 2 броя;

3.      Продавач билети – 3 броя;

4.      Продавач консултант – 3 броя;

5.      Оператор аудио – визуална техника – 1 брой;

6.      Работник поддръжка – 1 брой;

7.      Хигиенист – 3 броя

Необходими документи: 

  • Заявление от кандидата /свободен текст/
  • Автобиография /СV/
  • Ксерокопие на следните документи:
  • Диплома за завършена образователна степен;
  • Трудова книжка
  • Документи за допълнителна квалификация

Място и срок  за подаване на документите :

  • Гише № 2 – „Деловодство“ в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Казанлък, гр. Казанлък, ул. ”Розова долина” № 6, в срок до 31.01.2024 г.

      Подробности за изискванията може да намерите на сайта на Община Казанлък в раздел: Обяви и конкурси

Извършване на подбора от страна на работодателя – по документи и събеседване.   

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram