ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Е ОДОБРЕНА ПО ЦЕЛЕВАТА ПРОГРАМА ЗА ТОПЪЛ ОБЯД

ОЧАКВА СЕ УСЛУГАТА ДА ЗАПОЧНЕ ОТ 1 МАЙ

Одобрено е проектното предложение, с което Община Казанлък кандидатства по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. Очаква се проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Казанлък“ да започне на 1 май 2020 г. за период от 33 работни дни. Проектът ще надгради и разшири обхвата на действащия до 30.04.2020 г. проект „Осигуряване на топъл обяд в община Казанлък“, финансиран по ОП за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България. Социалната услуга ще продължи не по-късно от 19.06.2020 година.

Във връзка със създалата се ситуация от разпространението на COVID-19 и обявеното извънредно положение в страната, Министърът на труда и социалната политика утвърди Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 г.“. Тя е финансирана от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане (АСП) и е част от пакета мерки за подкрепа на най-уязвимите граждани в условията на извънредната ситуация в страната.

Максималният брой потребители, които могат да се включат в услугата е 200 човека, като те трябва да попадат в следните целеви групи:

  • Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
  • Уязвими лица, в това число и възрастни хора над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение не са в състояние да си осигурят прехраната;
  • Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Възможностите за включване на нуждаещите се лица в проекта ще се извършва на база на получена информация от:

  •  Регионална здравна инспекция – Стара Загора и от общопрактикуващите лекари на територията на общината за лицата, които са поставени под задължителна карантина;
  • сигнали от жители на община Казанлък;
  • разкритата с цел превенция на разпространението на COVID-19 телефонна линия 0700 400 56, на която 24 часа в денонощието се приемат заявки за нуждаещите се лица  (лично от тях или техни близки и познати)  – възрастни хора над 65 години, лица с увреждания, самотноживеещи и/или боледуващи жители на община Казанлък, за доставка на хранителни продукти, топла храна и медикаменти;
  • Домашен социален патронаж, гр. Казанлък;
  • кметовете на кметства и кметските наместници на населените места в община Казанлък.

Целта на дейностите по проекта е подобряване качеството на живот на уязвими лица, които не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна в условията на обявената извънредна ситуация. Приготвената топла храна за обяд, включваща супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт, ще се доставя ежедневно до дома на лицата, включени в проекта в работните дни от седмицата. В допълнение към доставянето на топлия обяд нуждаещите се потребители на услугата ще могат да разчитат и на допълнителна подкрепа, която се изразява в закупуване на хранителни продукти, лекарства и продукти от първа необходимост, закупени с техни лични средства или със средства, различни от тези по програмата. Общият размер на финансирането по настоящият проект е 19 140 лв.

Дейностите по проекта ще се изпълняват от „Домашен социален патронаж“, гр. Казанлък. Информация и/или заявка за включване в проекта може да бъде подавана на следните телефони: 0884 600 281, 0431 98 285, както и на ел. поща dspkz@abv.bg, всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа.

Община Казанлък ще извършва проверка относно допустимостта на лицата по отношение на изискването за нисък доход под линията на бедност, определена за страната, чрез наличната база данни в общинска администрация и чрез базата данни на Домашен социален патронаж, гр. Казанлък.

Пресцентър Община Казанлък

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram