В Казанлък ще се проведе работна среща по програма Европейска „Гаранция на детето“

Сдружение „Бъдеще за децата“ ще приеме на работна среща и посещение представителя на Уницеф за България – Кристина Доротея де Бройн, Н. пр. Мартина Фийни, посланик на Ирландия в България, представители на Община Казанлък, Община Мъглиж, Агенция „Социално подпомагане“ – гр. Казанлък и гр. Мъглиж – институциите, които работят по пилотната за България Програма – Европейска „Гаранция на детето“.

Срещата ще се проведе на 3 февруари (петък) от 12:00 часа, в Комплекса за социални услуги за деца и семейства – гр. Казанлък, на ул. „Войнишка“ 25.

Тема на срещата ще бъдат резултатите, които са постигнати в региона по проект „Европейска Гаранция на детето“. За гостите ще бъде интересно да видят един различен подход на работа – как сдружение „Бъдеще за децата“ в партньорство с местната власт и органите по Закрила на детето – се обединиха в рамките на два проекта – „Къща на семейството“ (част от проект на община Казанлък, финансиран по две оперативни програми, за социално-икономическа интеграция и подобряване достъпът до образования в четири населени места на територията на община Казанлък (създадени са по модела на Детската къща в с. Горно Черковище) и проектът, в който сдружение „Бъдеще за децата“ има ключова роля – Европейска Гаранция на Детето – и работят Заедно в подкрепа на децата и семействата.

За целите на Програмата „Гаранция на детето“ бе сформиран мобилен екип, който от самото начало е част от Центъра за обществена подкрепа – в град Казанлък и работи с националните, регионалните и местните власти, граждански организации, с деца и младежи, като извършва подкрепа, обследване и картографиране на семействата в риск с цел ограничаване на въздействието на бедността и социалното изключване върху децата, които се нуждаят от подкрепа и закрила.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram