Общински съвет –Гурково прие Бюджет 2021 г. на Община Гурково

„В бюджет 2021 г. съм защитил финансово всички възможни дейности, които община Гурково предоставя в областта на: образованието, социалните услуги, инфраструктурата, сметосъбирането, административните услуги и др.”, коментира кметът Мариан Цонев след заседание на Общинския съвет, на което съветниците гласуваха и приеха новия бюджет за града и населените места. Още при внасянето на документа за разглеждане градоначалникът го определи като стабилен, без дефицити . Тогава, а и днес, Цонев подчерта, че разчита на гражданите на община Гурково да не пренебрегнат това, че техните данъци съставляват не малка част от бюджета, с който бива финансирано уличното осветление, сметосъбирането, инфраструктурата.

Бюджетът, с който община Гурково ще разполага през 2021 г., е в размер на 7408056 лв. От тях 2 961 690 лв.са насочени в сферата на образованието. В бюджет 2021 за настоящата година заложените средства за местни дейности са в размер на 3196619 лв., като данъчните приходите са 351800 лв., а неданъчните – 537246 лв.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram