Кметът на Община Гурково – Мариан Цонев даде старт на строително-монтажните работи за подмяна на водопроводната мрежа на 15 улици

Кметът на Община Гурково-Мариан Цонев даде старт на строително-монтажните работи на обект „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДМЯНА НА ЧАСТ ОТ ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В ГР.ГУРКОВО, ОБЩИНА ГУРКОВО-ВТОРИ ЕТАП“

Проектът е на стойност 969187,44 лв. с ДДС и се осъществява с финансовата подкрепа на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерство на околната среда и водите. За извършване на строително – монтажните работи общината проведе обществена поръчка по ЗОП за избор на изпълнител и сключи договор с фирма „ГУРКОВО 2020” ДЗЗД, гр. София.

Срокът за изпълнение на строително – монтажните дейности е един месец.

Чрез изпълнението на проекта ще се подобри техническата инфраструктура на гр. Гурково. Обект на настоящия проект е: Подмяна на водопроводната мрежа на 15 улици в гр. Гурково. Целта е да се подобри качеството и надеждността на подаването на питейна вода за всички потребители, да се намалят разходите за енергия, поддръжка и ремонт на водородната мрежа.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram