8.0% от казанлъчани имат здравословен проблем, който им пречи да работят

Към 7 септември 2021 г. 6 137 души, или 2.3% от лицата, отговорили на доброволния въпрос, са били силно ограничени при извършване на обичайните за хората дейности поради здравословен проблем през последните шест и повече месеца. Ограничени, но не толкова силно, са били 15 099, или 5.6%.Не са били ограничени  223 232 души, или 83.2%. Не могат да определят 9 269 души, или 3.5%, а 14 682, или 5.5% от лицата не желаят да отговорят на въпроса.

Териториално разпределение на населението по наличие на ограничения

Относителният дял на лицата с ограничения към 7 септември 2021 г. общо за област Стара Загора е 7.9%. В териториален аспект стойностите на показателя варират от 5.9% в община Мъглиж до 8.6% в община Стара Загора. С най-високи дялове освен община Стара Загора са общините Казанлък (8.0%) и Гурково (7.7%). С най-ниски дялове на лицата с ограничения освен община Мъглиж (5.9%) са и общините Гълъбово (6.1%) и Павел баня (6.3%).

Данни на НСИ

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram