680 жители на областта са заявили, че напускат страната

От началото на годината 680 жители на област Стара Загора са подали заявление за напускане на страната, с което са се изключили от здравно- осигурителната ни система. Други 155 са подали заявление за завръщане и са възстановили здравно-осигурителните си права.

Българските граждани, които са напуснали страната преди 31 декември 2011г, и са натрупали неплатени здравни вноски за стари периоди, могат да се освободят от това си задължение до 31 декември тази година. За да се случи това, те трябва да подадат в Офис на НАП по постоянен адрес два документа. Първият е заявление за напускане на страната, а вторият декларация по образец с датата, месеца и годината на излизане от България. Така след като докажат периодите, в които не са пребивавали в страната ни, българските граждани имат възможност да се освободят от старите си задължения.

Документите могат да бъдат подадени лично, чрез упълномощено лице, с пощенски оператор или куриер, както и по електронен път, но подписани с Е-подпис от подателя. Желателно е да се вписват актуални данни за контакт на администрацията със задължените лица ( e-mail, телефонен номер за контакт в България). Задължително се подават и двата документа: декларация и заявление.

Бланките на документите са публикувани на сайта на НАП в интернет на www.nap.bg, а повече информация може да бъде получена на информационния телефона на НАП: 0700 18 700 .

 

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram