3 284 фирми развиват дейност в Казанлък

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2020 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Стара Загора, са 15 105, или с 1.7% по-малко в сравнение с 2019 година.

Най-голям е броят на нефинансовите предприятия в общините Стара Загора (9 043) и Казанлък (3 284), или съответно 59.9% или 21.7% от общия брой за областта, а най-малък – в община Опан, където развиват дейност 87 предприятия.

През 2020 година 71.1% от предприятията са приключили финансовата година с печалба, 18.3% със загуба, а 10.6% с нулев финансов резултат.

Нетните приходи от продажби в област Стара Загора са 10 394 млн. лв., като е отчетено намаление от 4.0% в сравнение с предходната година. Промишлените предприятия са реализирали най-голям дял от нетните приходи – 50.8%.

nsi.bg

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram