1 793 лева е средната брутна месечна заплата в региона

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на март 2023 г. се увеличават с 4.3% спрямо края на декември 2022 г., като достигат 99 хиляди.

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за януари 2023 г. е 1 684 лв.,
за февруари – 1 703 лв. и за март – 1 793 лева.

През първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 726 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2022 г. с 1.7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Добивна промишленост“ – с 13.5% и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 10.2%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейностите „Образование“ с 18.8%, и „Операции с недвижими имоти“ – с 16.5%.

Спрямо същия период на предходната година през първото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 24.6%, като в обществения сектор нарастването е с 19.7%, а в частния – с 27.8%.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram