Училище за родители на деца със специални образователни потребности

Училище за родители – това е една от дейностите, които се реализират в рамките на проекта „Подпомагане образователния процес на деца и ученици със специални образователни потребности „, който се изпълнява от Община Казанлък в партньорство със Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания“ и ОУ „Г. Кирков“. Вече е факт първата от общо шестте предвидени срещи с родителите на деца, които ползват услугите на Дневния център за деца с увреждания и Центъра за рехабилитация и интеграция на деца с увреждания в Казанлък. Медиатори на срещите, по време на които родителите имат възможност да обменят опит и да споделят трудностите си при отглеждането на децата си, са Мария Кюркчиева – психолог в Дневния център, Красимира Димитрова и Валентина Стоилова от Сдружението.
Сред останалите дейности , по които работи екипът на проекта, стартирал миналата година, са проведен лагер с децата в планината миналата година, такъв предстои и тази година, лятна занималня за децата със соп в сдружението, в училищата специалисти провеждат с тези деца занимания по трудотерапия, както и рабятят за промяна на обществените нагласи към децата със СОП.
Проектът „Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности“ се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ чрез Европейския социален фонд и е на стойност 364 366,84 лева. 87 са регистрираните деца и ученици със специални образователни потребности, които са интегрирани в 22 училища и 5 детски градини на територията на община Казанлък. Проектът е със срок на изпълнение 24 месеца в партньорство . За успешното реализиране на дейностите Община Казанлък работи и с Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности –Стара Загора, с който е подписано Споразумение за сътрудничество.

Сл. Гайдарова

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram