Участие на г-жа Галина Стоянова, кмет на Общината Казанлък, в откриваща Конференция “Европа на Балканите: Общо бъдеще”, организирана от Българската телеграфна агенция (БТА)

Днес, 22.02.2023 г., г-жа Галина Стоянова взе участие в откриваща конференция „Европа на Балканите: Общо бъдеще“, организирана от Българската телеграфна агенция (БТА). Целта на срещата беше дискутиране на новостите в Политиката на сближаване в Европейския съюз за периода 2021 г. – 2027 г. и постигнатите резултати през периода 2014 г. – 2020 г.

Кметът на община Казанлък представи завършекът на мащабния проект „Светът на траките“, изпълнен от Община Казанлък с помощта на европейската кохезионна политика. Г-жа Стоянова разказа за предизвикателствата пред изпълнението на проекта и за значението на този проект за развитието на туризма не само в региона, но и в страната.

Представена беше също рамката от общински проекти с външно финансиране, които Община Казанлък е разработила, които са на етап оценка или, за които предстои сключване на договори за безвъзмездна финансова помощ. През програмен период 2021 – 2027 основните инфраструктурни инвестиции се изпълнят по подхода „Интегрирани териториални инвестиции – ИТИ“. Интегрираните териториални инвестиции представляват пакет от взаимосвързани и допълващи се проекти или така наречените Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ).

Община Казанлък участва по подхода с две Концепции. Първата Концепция е с наименование „Устойчив социално-икономически растеж чрез подобрена инвестиционна среда и съхранена идентичност на региона“ и обхваща мерки за три приоритетни зони – Индустриална зона, язовир Копринка и монумента Бузлуджа. Втората концепция е за „Интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“ с водещ партньор – Община Бургас, като Община Казанлък участва с девет проектни предложения.

В откриващата конференция взеха участие и г-жа Ива Радева – Областен управител на област Стара Загора и г-жа Радка Тилева – управител на Областния информационен център в Стара Загора.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram