Търсят строителен надзор за реставрацията на Паметника на свободата

Националният парк-музей „Шипка-Бузлуджа“ обяви обществена поръчка за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажните работи по реставрацията и консервацията на фасадите на Паметника на свободата на връх Шипка.

Строежът е недвижима културна ценност с категория „Национално значение”.

За обекта има изготвен работен проект по части „Архитектура“, „Архитектура – интериор и обзавеждане“, „Електрическа“, „Отопление, вентилация, климатизация“, „Технология- консервация и реставрация“, „Паркоустройство и благоустройство“, „Пожарна безопасност“ и „Конструкции“.

Вече има издадено и влязло в сила Разрешение за строеж.

Обществената поръчка е с прогнозна стойност 180 хиляди лева без ДДС. Крайният срок за подаване на заявления за участие в публичното състезание изтича на 30 януари 2024 г.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram