Търговските обекти в Казанлък трябва да започнат разделно събиране на отпадъците от опаковки – задължение още от 2012 година

Съгласно Заповед №2358 от 27 ноември т.г. на Кмета Галина Стоянова фирмите в Казанлък ще се глобяват, поради неизпълнение на тяхно задължение от 2012 година!

Ползвателите на търговски обекти са задължени да потърсят възможности чрез договори с организации по оползотворяване на отпадъци или други юридически лица, притежаващи разрешително за тяхното оползотворяване, да събират, транспортират и преработват отпадъците от опаковки. Тази дейност е трябвало да бъде започната още през 2012г.  съгласно Закона за управление на отпадъци. На интернет страницата на РИОСВ Стара Загора може да бъде открит списък с фирмите, предоставящи тези услуги, според това какво разрешително притежават за съответния вид отпадък. Всеки търговски обект трябва да организира самостоятелно процеса по разделно събиране и съхраняване на отпадъците. За тези, които не въведат разделното събиране се предвиждат глоби, съгласно националното законодателство. 

Община Казанлък ще бъде безкомпромисна към всички юридически лица, които продължават да търсят оправдания за неизпълнението на Закона!

Това години наред се случва за сметка на гражданите – физически лица, с чиите средства от такса битови отпадъци се извозват опаковките генерирани в огромни количества от търговците!

Пресцентър на Община Казанлък

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram