С пълно мнозинство Общински съвет – Павел баня прие Бюджет-2024

С пълно мнозинство Общинският съвет на Павел баня прие днес предложения от кмета Иса Бесоолу общински бюджет за 2024 год. в размер на 43 165 369 лв.

От тях за делегирани от държавата дейности са предвидени 17 353 467 лв. и още 15 000 000 лв. в ЗБДРБ са средства за основни ремонти.

Парите, планирани за местни дейности, са в размер на 10 811 902 лв. „Бюджетът е балансиран. Това ще е бюджет на ремонти, асфалтиране и проектиране.

Предстои „отваряне” на програми по оперативните програми, затова се налага да имаме готови проекти”, коментира кметът Иса Бесоолу. Затова и през настоящата година се предвижда да бъде подменена изцяло водопроводната мрежа на с. Тъжа, като заложените средства са в размер на 15 000 000 лв. Планирани са и други основни ремонти, вкл. подмяна на тротоарна настилка и улици на територията на общината.

Предвидени са средства за основен ремонт на Кметство – с. Александрово, изграждане на нова сграда за Пенсионерски клуб – Павел баня.

Ще продължи и подмяната на тротоарната настилка по населени места от общинската бригада, както и ремонти на общински сгради и обредни храмове.

Предвижда се съфинансиране от общинския бюджет за изграждане на асансьор за достъп на трудно подвижни хора до административната сграда на Общината.

Изграждане на достъпна среда за читалище „Напред – 1903” – гр. Павел баня, и НЧ „Обнова – 1869” – с. Габарево, също е на дневен ред.

За хората в неравностойно положение също е помислено, като тази година ще бъде закупена маса за тенис за незрящи.

Предвидени са средства за проектиране на паркова зона – гр. Павел баня, проектиране на мост над река Тунджа – с. Александрово, проектиране изграждането на общински път от път II – 56 до път I – 6. И тази година Културната програма на Община Павел баня е богата на много събития.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram