С грандиозни чествания ще бъдат отбелязани 100 години „Арсенал” в Казанлък

С грандиозни общоградски чествания през 2024 година ще бъдат отбелязани 100 години от установяването на „Арсенал” в Казанлък. Точно преди един век на казанлъшка земя издига снага първият цех на военната фабрика, с което за града и за целия регион започва една нова епоха. Епохата „Арсенал”. Предприятие, превърнало се в емблема на българската индустрия, което няма аналог у нас по своя мащаб, производствени мощности, продуктова листа, видове професии, кадрови потенциал, социална политика.

Най-големият работдател в България в сектор „Машиностроене”отдавна е знак за успех и престиж, а името му е познато във всички краища на света. За регион Казанлък „Арсенал” е гарант за стабилност, за развитие и просперитет. Едва ли има казанлъшка фамилия, която през тези 100 лета да не е свързала по някакъв начин живота си с този на „Арсенал”. Поради тази огромна значимост на „Арсенал” за Казанлък и населените места в общината, 100-ият юбилей на предприятието ще бъде честван през цялата 2024 година с мащабни общоградски инициативи и тържества. За целта, по идея на генералния директор на „Арсенал” инж. Николай Ибушев, Почетен гражданин на Казанлък, и г-жа Галина Стоянова, четвърти мандат кмет на община Казанлък, е създаден Организационен комитет. В комитета влизат представители от страна на „Арсенал” и на Община Казанлък. С поредица от събития вековният юбилей ще бъде подобаващо почетен, като кулминацията на тържествата ще бъде на 27 септември на фирмения стадион „Арсенал” и голям концерт-спектакъл на площад „Севтополис”. До тази дата и след нея са предвидени още много и различни събития вбогатата празнична програма.

Днес в „Арсенал” работи и получава доходи от дружеството повече от половината работоспособно население на община Казанлък. Освен пряко заетите във фирмата над 9000 работници и служители, повече от 1000 души са косвено заети чрез множеството подизпълнители на дружеството в областите машиностроене, хидравлика, текстил, транспорт, строителство, дървообработване, химически производства и редица други.Всичко това прави Казанлък привлекателен център за живот и реализацияна много млади специалисти от различни сфери, развиват се образованието,инфраструктурата,услугите. Бизнесът в Казанлък работи на пълен капацитет, непрекъснато се разраства и модернизира, воден от лидера „Арсенал”.

Особено плодотворно е взаимодействието между„Арсенал“ и Община Казанлък. Водени от общата цел – просперитетът на Казанлък и населените места в общината, ръководството на дружеството и общинското ръководство работят в единомислие по важните за града и региона въпроси. Ползотворното и хармонично сътрудничество между най-голямото индустриално предприятие и местната власт дава резултати, които са видими за обществото. Без „Арсенал” Казанлък не би имал това ниво на развитие и напредък, тази висока трудова заетост и много добър стандарт на живот. Фирмата има своето значимо място в живота на града – Домът на културата „Арсенал” дава сцена на редица културни събития и форуми чрез двете си зали. Тук се намира един от любимите на казанлъчани ресторанти, а сградата е предпочитано място за бизнес офиси. Дружеството издържа Детска градина „Буратино” и нейния филиал в Горно Черковище, подкрепя  общественополезни инициативи,което се оценява от общинското ръководство.Местната власт не пропуска да подчертае и изрази своята и на гражданите огромна благодарност и признателност към фирмата за приноса ѝ към община Казанлък и нейните жители.

Дружествотое от изключително значение и за развитието на съседните общини – Мъглиж, Павел баня и Стара Загора. То формира основните постъпления в общинските  бюджети на общините Казанлък и Мъглиж.

Честването на 100-ия юбилей ще се превърне в празник на всички жители и гости на община Казанлък.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram