Сътрудничество и диалог: Кметът Галина Стоянова ще работи заедно с хората

По стар български обичай, с хляб и сол, жителите на село Копринка посрещнаха тази вечер кмета на Община Казанлък.

Пред тях Галина Стоянова представи Програмата за управление на Община Казанлък за мандат 2023-2027 г.

В нея кметът разкрива своята визия за управление, която включва и подкрепа за малките населени места. Стоянова обърна внимание освен на подобряването на инфраструктурата в Копринка и на двата големи проекта, заложени в програмата ѝ, които са в процес на реализация : реконструкцията на пътя и изграждане на велоалея от гр. Казанлък до яз.,,Копринка„, и втори етап на изграждането на канализация в селото. Това беше и един от поставените проблеми от хората, който вече ще намери своето решение и всички домакинства ще бъдат включени към нея. Програмата подчертава важността на балансирания подход към управление, вземайки предвид нуждите и потребностите, както на хората в града, така и в селата.

Ключов аспект от програмата на Галина Стоянова е създаването на механизми за активно участие на гражданите в процеса на вземане на решения. Един от тях е Консултативният съвет към кмета на Общината.

Село Копринка ще има трима представители в него : Гергана Шаламанова , Айсен Алиш и Мелиха Бекташ.

Този подход към отвореност и прозрачност цели да изгради доверие в обществото и да гарантира , че гражданите са добре информирани за важните решения и проекти.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram