Стартира кампанията за набиране на приемни родители в областта

Кампанията за набиране на кандидати за приемни родители започва от днес, 17.10.2022 г. и ще продължи до 28.10.2022 г., включително, в общинския център в Казанлък и другите пет общини – партньори от област Стара Загора, както следва:

  1. гр. Казанлък, на площад „Севтополис“ на 19.10.2022 г. в от 10:00 часа до 14:00 часа;
  2. гр. Стара Загора, централна алея пред Община Стара Загора на 17.10.2022 г. от 10:00 часа до 14:00 часа;
  3. гр. Чирпан, на площад „Съединение“ на 21.10.2022 г. в от 10:00 часа до 14:00 часа;
  4. гр. Мъглиж, на площад „3-ти март“ на 24.10.2022 г. в от 10:00 часа до 14:00 часа;
  5. гр. Павел баня, пред сградата на Община Павел Баня на 26.10.2022 г. в от 10:00 часа до 14:00 часа;
  6. гр. Раднево, пред сградата на Община Раднево на 28.10.2022 г. в от 10:00 часа до 14:00 часа.

Набирането на кандидати за приемни родители за цялата област Стара Загора е насочено основно към предоставянето на социалната услуга за деца на възраст до 3 годишна възраст и „специализирана приемна грижа“ за децата с увреждания.

Екипите ще информират на място заинтересованите за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства, както и за протичането на самата процедура.

Кампанията е част от Проект „Приеми ме 2015“ – BG05M9OP001-2.003-0001-C01, развиващ социалната услуга „Приемна грижа“ в страната. Област Стара Загора е една от 28-те области в страната включени в проекта, който е финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Проект „Приеми ме 2015“ се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с общините в Република България.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram