Стаи с ток търсят лесничеи в Казанлък

Лукс-стаи с електричество били търсени през 1930 г. за служителите на тогавашната „Секция за укрепване на пороищата и залесяването в Казанлък“.

Заповедта за обявлението била издадена от министъра на земеделието и държавните имоти. „Секцията дири да наеме помещение за канцеларията и конете, което да отговаря на следните условия:

– да има три стаи за канцеларията

– една стая въ тавана или избата за инвентаря и архивата

– една конюшня за три коня

– едно тлакане за тревен фуражъ при конюшнята

– една стая за съхранение на конски, коларски принадлежности и зърнен фуражъ

– една стая за живеене на коняра

– един навесъ за работната и пътническа кола

– дворъ 150 – 200 кв. ме

Стаите да се осветяват от електричество“

Имащите подобни помещения казанлъчани били приканени „да влязат в преговори за доброволното им спазаряване“ с „ натоварената за целта комисия“.

В броя на вестник „Казанлъшка искра“, публикувал обявлението, има предупреждение, че „Ако в определения срок не се намери и спазари здание, преговорите ще продължат до намиране и спазаряване на такова“. 

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram

Стаи с ток търсят лесничеи в Казанлък

Лукс-стаи с електричество били търсени през 1930 г. за служителите на тогавашната „Секция за укрепване на пороищата и залесяването в Казанлък“.

Заповедта за обявлението била издадена от министъра на земеделието и държавните имоти. „Секцията дири да наеме помещение за канцеларията и конете, което да отговаря на следните условия:

– да има три стаи за канцеларията

– една стая въ тавана или избата за инвентаря и архивата

– една конюшня за три коня

– едно тлакане за тревен фуражъ при конюшнята

– една стая за съхранение на конски, коларски принадлежности и зърнен фуражъ

– една стая за живеене на коняра

– един навесъ за работната и пътническа кола

– дворъ 150 – 200 кв. ме

Стаите да се осветяват от електричество“

Имащите подобни помещения казанлъчани били приканени „да влязат в преговори за доброволното им спазаряване“ с „ натоварената за целта комисия“.

В броя на вестник „Казанлъшка искра“, публикувал обявлението, има предупреждение, че „Ако в определения срок не се намери и спазари здание, преговорите ще продължат до намиране и спазаряване на такова“. 

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram