Свободни работни места към 22.03.2024 година

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА

22.03.2024 година

ВИЕ  СЕГА  ИМАТЕ  НУЖДА  ОТ  НАС

 1. РАБОТНИ  МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 еколог
 • 1 зооинженер
 • 1 инженер, производство
 • 1 лекар, образна диагностика
 • 1 акушерка
 • 1 специалист, продажби с немски език
 • 1 инспектор, качество на производствените процеси
 • РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • 50 служител, запитвания
 • 40 работник, повърхностна обработка на дърво
 • 10 машинни оператори
 • 10 заварчик
 • 20 ресторантски служители
 • 2  обслужващ, бензиностанция
 • 2 снабдител, доставчик
 • 20 лични и социални асистенти
 • 8 санитари
 • 1 администратор, хотел
 • 1 животновъд
 • 1 ветеринарен техник
 • 1 шофьор, лекотоварен автомобил
 • 2 шивачи

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram