Свободни работни места към 14.05.2024 година

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА

14.05.2024 година

ВИЕ  СЕГА  ИМАТЕ  НУЖДА  ОТ  НАС

 1. РАБОТНИ  МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 • 1 счетоводител, оперативен
 • 1 инженер, строителство на сгради и съоръжения
 • 1 лекар, хирург
 • 1 акушерка
 • 1 специалист, продажби с немски език
 • 2 специалист, качество
 • РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
 • 30 служител, запитвания
 • 40 работник, повърхностна обработка на дърво
 • 10 машинни оператори
 • 5 настройчик на шприцмашини и сродни на тях
 • 2  пощенски раздавач (пощальон)
 • 20 ресторантски служители
 • 5  техник, охранителна техника
 • 2 снабдител, доставчик
 • 10 зареждачи
 • 20 лични и социални асистенти
 • 8 санитари
 • 1 склададжия
 • 3 консултант (промотьор), продажби
 • 3 шивачи
 • 3 гладач

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram