Свиква се обществено обсъждане на обходния път на гр. Габрово

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“ организира обществено обсъждане на парцеларен план (ПУП-ПП) за обект Път ІІІ-5004 „Обход на град Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, в землището на гр. Шипка и с. Шейново, община Казанлък. На основание чл. 121, ал. 1 от ЗУТ общественото обсъждане ще се състои на 15 ноември 2012 г. от 11.30 часа в залата на бившето кино „Лекс“, намиращо се в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ 6.

 

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram