РСПБЗН – Казанлък ни напомня как да сме в безопасност през зимния отоплителен сезон

През есенно-зимния отоплителен сезон се повишава риска от пожари в бита. Най-често пожарите се причиняват в следствие на неправилно ползвани или технически неизправни отоплителни и нагревателни уреди, както и от неизправни и непочистени комини.

РСПБЗН – Казанлък, напомня че отговорност за осигуряване на пожарната безопасност има всеки гражданин. Нарушаването на мерките за пожарна безопасност освен големи загуби на дом, имущество и ценности може да доведе и до застрашаване живота на най-близките хора.

През отоплителния сезон се използват различни видове отопление, но каквито и да са те, не трябва да се забравя, че има определени изисквания за безопасно ползване.

При отопление с твърдо гориво трябва да се знае, че неизползваните дълго време комини може да са повредени – с наличие на пукнатини по тях, липсващи или повредени контролни вратички и розетки.

Използването на електрически отоплителни уреди може да доведе до претоварване на електрическите инсталации.

При използване на газови отоплителни уреди е необходимо да се спазват указанията на производителя, а бутилките да се зареждат само в специално устроените за целта места.

Възможни са неправилно устройване на локалните отоплителни уреди и използване на нестандартни или неизправни такива, което увеличава опасността от възникване на пожари.

Особено внимание трябва да се обръща на състоянието на електрическите инсталации, изправността, начина на монтаж и използването на отоплителните уреди, състоянието и изправността на автоматиката на отоплителните котли.

Ето някои практични съвети, които са полезни за недопускане на пожари през отоплителния сезон:

1. Отоплителните уреди и съоръжения трябва да се проверяват и при необходимост да се ремонтират за осигуряване на пожарната им безопасност;

2. Трябва да се използват само стандартни и технически изправни отоплителни уреди;

3. Комините и димоотводните тръби трябва да се почистват от сажди и отлагания в началото на отоплителния период и периодично при необходимост, като се вземат мерки за пожарна безопасност;

4. Комините, предвиждани за скари, фритюрници и други подобни, трябва да се осигуряват с негорими мастни филтри (мазниноуловители), които се почистват периодично съгласно инструкциите на производителите;

5. Сушенето и поставянето на материали и оборудване върху уреди и на разстояние, по-малко от определеното в инструкциите на производителите, не трябва да се допуска;

6. Категорично е забранена употребата на леснозапалими и горими течности за разпалване на огъня при използване на печки с твърдо гориво за отопление;

7. Повторното запалване на печки с течно гориво, преди те да са се охладили е абсолютно недопустимо;

8. Не трябва да оставяте без наблюдение печки с твърдо, течно и газово гориво, както и други отоплителни уреди (с изключение на тези с автоматичен режим на работа);

9. Не трябва да разполагате локални отоплителни уреди и на димоотводните им тръби на разстояние, по-малко от 0,5 m от горими и трудногорими материали.

10. Да не се предприема принудително възпламеняване на горимите отлагания по комините и вентилационните въздухопроводи с цел да бъдат почистени по този начин.

Деца и трудноподвижни възрастни хора не бива да бъдат оставени заключени сами вкъщи. В много случаи те нямат реална преценка за рисковете при възникване на пожар, нито възможност да реагират своевременно и адекватно.

Спазването на тези елементарни правила ще осигури безопасността в помещенията, където живеете, работите или пребивавате.

За да получат консултация по въпроси, свързани с пожарната безопасност или за сигнализиране за нарушения на противопожарните правила, гражданите могат да се обаждат на телефони 0431/ 62320, а при възникване на пожар – да запазят самообладание и да звънят незабавно на тел. 112.

Нека бъдем ОТГОВОРНИ към себе си, към близките и домовете си.

Нека предварително осигурим своето спокойствие и вземем необходимите мерки за безопасност.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram