Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Павел баня

0
9

Съгласно Закона за публичните финанси и ЗДБРБ за 2020 г. до 23 януари Кметът на общината ще представи пред Общински съвет проекта за Бюджет на община Павел баня за 2020 година.
Каня Ви на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ ЗА 2020 ГОДИНА на 16 януари 2020 г. от 14 часа в зала „Младост“ на Читалище „Напред – 1903г.“

Коментари от Фейсбук