Проверки за адресна регистрация преди местните избори

Районната прокуратура е разпоредила извършване на проверки за регистрация на множество граждани на един и същи адрес. Проверки ще се осъществяват на територията на общините: Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Раднево, Гълъбово, Гурково, Павел баня, Николаево, Мъглиж, Братя Даскалови и Опан. Полицейските служители следва да изискват и информация от кметовете на малките населени места.

Проверките се извършват във връзка с предстоящите местни избори в Република България през есента на 2023 г. и с появили се информации за регистрация на множество граждани на един и същи адрес.

Възлагането на проверките произтича от необходимостта за засилване контрола от страна на полицейските органи.

Във всички случаи на установяване на нарушения, полицейските служители незабавно следва да уведомяват кметовете на съответните общини, както и областния управител на гр. Стара Загора, за бързо упражняване на правомощията им по ЗГР и дерегистрация на неправомерно адресно регистрирани лица.

Проверките следва да се извършат в срок от 3 месеца. След приключване им Районна прокуратура–Стара Загора ще изиска обобщена писмена информация за тяхното изпълнение.

Последвайте PRESSTV вече и в Telegram